A Vontade Salvífica E Predestinante De Deus E A Questão Do Cristocentrismo

Resumen del libro

libro A Vontade Salvífica E Predestinante De Deus E A Questão Do Cristocentrismo

O cristocentrismo ocupa um lugar de destaque cenario teologico atual. A presente tese analisa os funtamentos da Via Scoti pressupostos hermeneutico e principios teologicos. A presente dissertacao analisa a doutrina cristologica de Duns Escoto servindo-se dos textos da Edicao Critica Vaticana, apresenta o desonvolvimento criativo do theologumenon escotista na teologia franciscana da secunda metade do secolo XX. Domingos Barbosa Filho, 1965, conseguiu o doutorado em teologia junto a Pontificia Universita Gregoriana.


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si deseas puedes obtener una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te indicamos un listado de posibilidades de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULARR

4.4

111 valoraciones en total