Mètode D Anàlisi Dels Fons Patrimonials De Sant Cugat Del Vallès

Resumen del libro

libro Mètode D Anàlisi Dels Fons Patrimonials De Sant Cugat Del Vallès

El present estudi preten exposar el metode danalisi, catalogacio, descripcio i ordenacio dels fons patrimonials de Sant Cugat del Valles, que sha establert com a base i guia pel tractament daquests tipus de fons documentals. A partir dunes bases teoriques i de la normativa arxivistica existent, i amb lexperiencia daltres projectes similars que shan realitzat en lentorn proper, sha dissenyat el metode que en aquestes pagines es presenta. A banda del disseny, pero, tambe sha volgut fer-ne laplicacio practica en un fons patrimonial especific, que per la seva importancia i continuitat documental al llarg de la historia, aixi com per la facilitat dacces i treball gracies a la sempre gran atencio del seu propietari, ha esdevingut el candidat optim per laplicacio daquest sistema. En conclusio, amb aquest projecte sha pretes poder disposar deines especifiques que puguin posar a disposicio de la ciutadania la historia amagada del seu poble, que es configura a partir de les petites veus dels seus avantpassats, veins, amics i familiars: les veus que configuren els fons patrimonials.


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si quieres puedes obtener una copia del libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te mostramos una lista de posibilidades de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULARR

3.4

56 valoraciones en total