La Barcelona De Narcís Oller

Resumen del libro

libro La Barcelona De Narcís Oller

La Barcelona de Narcís Oller. Realitat i somni de la ciutat vol presentar Narcís Oller com un intel·lectual del seu temps preocupat pel seu país i en especial per lentitat de Barcelona com a capital de Catalunya i com a gran ciutat que no podia quedar enrere en el camí cap a la modernitat i el progrés. Oller sinteressa per aquesta qüestió des del moment que la capital catalana es transforma duna ciutat provinciana que mirava Madrid en lembrió duna capital europea que vol emmirallar-se, preferentment, en el París urbanístic de lExposició Universal de 1878, que ja començava a esdevenir la gran ciutat moderna, centre neuràlgic de lEuropa finisecular. Aquesta activitat Oller la inicia des del periodisme, primer amb pseudònim o amb les seves inicials i més endavant amb el seu nom, per tal dinfluir directament tant sobre lopinió pública com en les decisions dels gestors municipals. Lestudi inicial de Rosa Cabré és una lectura de lobra narrativa del gran novel·lista vallenc entesa com un al·legat a favor de la vida urbana i, alhora, un document que recull la seva manera de mirar, de viure, descriure i de mitificar Barcelona. Aquesta lectura sacompanya dels textos dels articles periodístics de Narcís Oller dedicats a Barcelona i que, en la seva totalitat, no han estat mai citats en cap de les bibliografies daquest autor i ara es recullen per primera vegada en aquest volum. Lestudi final de Carola Duran facilita dentendre el context i les referències específiques daquestes col·laboracions a la premsa, així com la relació dOller amb determinats mitjans.


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si lo deseas puedes obtener una copia del libro en formato EPUB y PDF. A continuación te mostramos un listado de opciones de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULARR

3

103 valoraciones en total