Estadística Aplicada A L Educació

Resumen del libro

libro Estadística Aplicada A L Educació

Aquest és un material docent guia per iniciar-se en la recerca educativa. Amb un llenguatge directe i alhora rigorós es fonamenten els conceptes bàsics que ajudaran els qui es vulguin endinsar en l’anàlisi quantitativa de dades. Des dels conceptes bàsics, passant per l’estadística descriptiva, la fonamentació de la inferència estadística, arribant fins i tot a anàlisis correlacionals, i a proves de contrastos de mitjanes i proporcions, paramètriques i no paramètriques. Tots aquests continguts, farcits d’exemples pràctics de l’àmbit socioeducatiu. S’inclouen també exercicis resolts al final de cada bloc temàtic per tal d’acompanyar el lector en el seu procés d’aprenentatge.


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si quieres puedes descargarte una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te indicamos una lista de fuentes de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULARR

3.9

69 valoraciones en total