Ciencias Del Mundo Contemporáneo

Resumen del libro

libro Ciencias Del Mundo Contemporáneo

Aquesta matèria convida a prendre consciència del procés que porta a distingir a les societats científicament avançades com la nostres daquelles que no ho estan tant. Aquesta proposta pretén conduir a la reflexió sobre múltiples aspectes vinculats al desenvolupament de ciències tals com la biologia, lastronomia, la informàtica, etc., però no a través de lelaboració duna minienciclopedia de cadascuna daquestes àrees de coneixements. De fet, els autors afirmen que els elements veritablement formatius daquesta matèria requereixen poca exposició de continguts i molta reflexió sobre les imatges que els productes informàtics traslladen del cos, oci, salut, malaltia, ciència i els científics. Però abans de res, lanàlisi i la reflexió han de partir de la pregunta, del que ja sabem i haurà de ser revisada en el diàleg obert que dirigeix el professor.


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si lo deseas puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de fuentes de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULARR

3

90 valoraciones en total